web
			stats
Bedrijf verkopenBedrijf kopenInformatie voor adviseursRosaVieMarktinformatie en transactiesAdviseursoverzichtOver Ons

Detailadviseur

   
   Advocaten
   Advocatuur/ juridische dienstverlening
   Ã€an en verkoop in het MKB
   Bedrijfsovername
   Behoud human Capital
   Business Valuators en M&A
   Corporate Finance
   Databanken
   De Overname-Experts zijn zeer ervaren, zelfstandige en onafhankelijke overnamespecialisten
   Financial services
   Financieringsadvies
   Focus op  continuïteit en waardecreatie
   Fusie & Overname
   Fusies en Overnames
   Fusies- Overnames- Participaties
   Investeerder
   Overige diensten (ICT)
   Participatie
   Subsidies

Partners

RetailRijk
RetailRijk


CRA /Frankrijk
Cedants et Repreneurs d\'Affairs


Sowaccess
Groupe Sowalfin / Waalse regering


RosaVie
Voor een succesvolle Overname na de deal


Transeo
European Associaton in SME Transfers

 
  Home > Detailadviseur > 38

Damste Advocaten Damste Advocaten
 Fusies en Overnames

Damste Advocaten, (Fusies en Overnames)
Damste Advocaten
Prins Bernhardplein 200
Amsterdam
Noord-Holland

Contactgegevens:
Jaap de Bruijn en Cander van der Veer
T: +31 (0)20 280 14 76
E: info@damste.nl
W: http://www.damste.nl/ondernemingsrecht/fusies-en-overnames


Werkgebied en specialiteit:
Advocaten en notarissen, Fusies en OvernamesDagelijks worden bedrijven gefuseerd, nemen zij elkaar over of starten bedrijven samen een nieuw bedrijf. Dit wordt ook wel in het kort aangeduid met fusies en overnames of met merger and acquisitions (M&A). Bij het kopen, verkopen of (af)splitsen of fuseren van een bedrijf spelen bijzonderheden, die bij de reguliere transacties niet aan de orde zijn. Ook is zo’n koop, verkoop, (af)splitsing of fusie meestal geen alledaags gebeuren. Een dergelijke transactie vraagt daarom om extra aandacht.

Daarbij gaat het onder meer om strategie, nieuwe structuren, (des)integratie van onderdelen, het behalen van synergievoordelen, waardecreatie of waardebehoud, due diligence-onderzoeken, onderhandelingen over prijs en andere belangrijke voorwaarden, zoals earn-out, garanties, vrijwaringen, voorkomen van (bestuurders-)aansprakelijkheden, zekerheden voor betaling van de koopprijs, vrijval van oude zekerheden, continuering van bestaande financieringen, vergunningen en belangrijke contracten. Koop, verkoop, (af)splitsing of fusie van een bedrijf gaat gepaard met veel lastige materies. In dit proces kunnen wij voor u grote financiële voordelen behalen, kosten besparen, afspraken goed vastleggen en risico’s wegnemen. 

Fusies en overnames kunnen grofweg in drie onderdelen worden verdeeld: aandelenfusie (overname aandelen), bedrijfsfusie (overname activa/passiva) en juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen). 

Interviews met Jaap de Bruijn en Cander van der Veer:

https://www.damste.nl/onze-mensen/jaap-de-bruijn


https://www.damste.nl/onze-mensen/cander-van-der-veer Terug naar de vorige pagina